arrow_drop_up arrow_drop_down
Vergoeding fysiotherapie zonder contract met zorgverzekeraar. Hoe zit dat?
13 maart 2019 

Vergoeding fysiotherapie zonder contract met zorgverzekeraar. Hoe zit dat?

De wereld van zorgverzekeringen is niet altijd even transparant. Hieronder een korte uitleg van het KNGF hoe het zit met vergoeding van behandelingen bij fysiotherapeuten als ik die contractvrij werken.

Waarom werk ik als fysiotherapeut zonder contract?

Ik heb getwijfeld of het wijs is contractvrij te gaan werken, vooral omdat het onduidelijk is. Wanneer je een aanvullende restitutieverzekering hebt, is er namelijk niets aan de hand en krijg je het gewoon vergoed, bij natura moet je soms een deel zelf betalen maar ook dan krijg je 65-85% terug van het marktconforme tarief. Dit laatste is dan wel weer per verzekeraar verschillend. Wat betreft zorg voor mijzelf heb ik een duidelijke mening: als ik ergens last van heb, wil ik naar de specialist op dat gebied. Of dat nu een arts, een fysiotherapeut, een dietist of andere discipline is. Wanneer ik snel weer klachtenvrij ben is met dat letterlijk wat waard en voorkom ik ook kosten van langdurige behandeling, zelf uit de running zijn en kan ik lekker blijven sporten, bewegen en mijn gezin runnen. (Moeders kunnen namelijk niet zomaar ff van het toneel thuis ūüėČ )

Fysiotherapiepraktijk zonder contract. Welke vergoeding krijgen pati√ęnten?

12 MRT 2019

Een pati√ęnt wordt behandeld in een praktijk die geen contract heeft met een zorgverzekeraar. Welke vergoeding krijgt deze pati√ęnt? Het antwoord op deze vraag hangt af van een paar factoren. Heeft hij of zij een natura- of restitutieverzekering? En wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering?

Wat is het verschil tussen een restitutie- en naturaverzekering?

Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van de kosten van zorg. Of een verzekerde kiest voor een gecontracteerde of ongecontracteerde zorgaanbieder maakt geen verschil. De zorgverzekeraar vergoedt de rekening, tenzij de rekening onredelijk hoog is. Uitgangspunt hiervoor is het marktconforme tarief.

Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op de vergoeding van zorg. Als de verzekerde kiest voor een ongecontracteerde zorgaanbieder wordt slechts een deel van de kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar; dit ligt tussen 65-85% van het gecontracteerde tarief. Over de hoogte van dit percentage worden veel juridische procedures gevoerd.

Wat is het verschil tussen de basis- en een aanvullende verzekering?
Fysiotherapie kan vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. De wettelijke bescherming die geldt gaat uitsluitend over de basisverzekering. Bij de aanvullende verzekeringen hebben verzekeraars meer vrijheid. Om te beoordelen welke vergoeding een pati√ęnt krijgt moet dus naar beide polissen gekeken worden.

De terminologie (natura of restitutie) bepaalt op welke vergoeding de verzekerde recht heeft. Als wordt gesproken over een marktconforme vergoeding mag je er vanuit gaan dat er sprake is van een restitutieverzekering en de kosten dus zoals hierboven aangegeven volledig vergoed worden.
Als er gesproken wordt van een lagere vergoeding dan is sprake van een naturaverzekering en geldt een percentage van het gemiddeld door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Deze percentages en tarieven zijn te vinden in lijsten die verzekeraars op hun website publiceren.

Let op!

Een verzekerde die een restitutieverzekering heeft als basisverzekering, heeft niet automatisch ook een restitutieverzekering als aanvullende verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij IZZ. IZZ kent een restitutie- basisverzekering, de aanvullende verzekering is echter een natura-verzekering. De behandelingen worden dan vergoed volgens een vastgelegd afslag op het gecontracteerde tarief.

Wil je een afspraak bij me maken? Klik hier!

Reactie plaatsen